18 april 2023

7 bruggen in 76 uur

zeven bruggen

Op het spoortraject tussen Heemstede en Voorhout liggen zeven bruggen. Wij van WEST hadden in opdracht van ProRail 76 uur de tijd voor het onderhoud aan deze bruggen, verdeeld over achttien kilometer. In het paasweekend was het zover: met twee ploegen van zes man per ploeg zijn we ‘op en af’ aan de slag gegaan. Maryn Bollekamp vertelt.

Maryn: “Vanaf het moment dat wij in november 2022 de aanbesteding van ProRail wonnen, zijn we gaan plannen en voorbereiden. Dat is een relatief korte periode, wanneer je bedenkt dat de treinvrije periode op zo’n traject al drie jaar vastligt!”

Werktreinen

“Voor het werk hebben we gebruik gemaakt van twee werktreinen, waarachter elk drie platte karren met alle materialen hingen”, vervolgt hij. “Met die treinen zijn we van beide ‘uiteinden’ naar elkaar toe gereden, waarbij we van elke brug de bovenzijde gestraald en geconserveerd hebben. De bovenzijde zijn de bovenbalken waarop het spoor ligt.”

Straalherstel

Maryn: “Na het verwijderen van de coating, zijn we begonnen met het opbouwen van de conserveringslaag. Elke laag heeft een droogtijd: na het aanbrengen van de eerste laag, is de volgende brug aan de beurt. Behalve het straal- en conserveringswerk, hebben we bij vier bruggen ook staalherstelwerkzaamheden uitgevoerd.”

Conserveringslaag opbouwen

“Het gaat om bruggen over sloten en kleine vaarten”, legt Maryn uit. “Relatief kleine bruggen, zonder ‘overkapping’. Op zaterdagochtend om 01.40 uur zijn we begonnen en we hadden de tijd tot dinsdagochtend 05.40 uur. Helaas zat het weer tegen op maandag: door de regen waren we genoodzaakt eerder te stoppen. Op dat moment hadden we het staal hersteld en op elke brug een conserveringslaag opgebouwd.”

Twee nanachten

Maryn: “Voor de twee resterende lagen hebben we nog twee nanachten nodig. De aanvraag daarvoor doen we in overleg met ProRail en andere betrokken partijen. Binnen drie maanden kunnen we de klus afmaken. Dan gaan we met veertien man aan de slag: twee per brug. Tot nu toe is het werk volgens planning verlopen: de regen valt op zo’n lange termijn natuurlijk niet te voorspellen!”

Wil je meer weten over ons straal- en conserveringswerk? Neem dan contact met ons op.

De laatste ontwikke­lingen

Waar kunnen wij je mee helpen?