19 December 2023

Certificeringen verlengd na succesvolle audit

2231832 Straal en Schilderbedrijf West Content 12 12 Overzicht

Veiligheid is bij ‘Ons van West’ onderdeel van de bedrijfsvoering. Het is een systematisch aandachtspunt bij de uitvoering van onze werkzaamheden. Tijdens de tussentijdse audit voor ISO9001 en VCA** heeft de auditeur geconstateerd dat de onderzochte onderwerpen voldoen aan de eisen van VCA**!

De verlenging geldt voor een periode van drie jaar.

Hercertificering

In het auditrapport wordt de verwachting uitgesproken dat ons gevoerde beleid en de prestaties van het kwaliteit & veiligheidsbeheerssysteem blijvend bijdragen aan borging en verbetering van kwaliteit & veiligheidsaspecten. Daarom doet de auditor doet een aanbeveling tot het verlengen van het huidige certificaat. Met andere woorden: dankzij onze zorgvuldige naleving van eisen is onze hercertificering weer een feit!

Wilt u meer weten over de maatregelen die wij treffen met betrekking tot veiligheid, of onze certificeringen? Neem dan contact met ons op

De laatste ontwikke­lingen

Waar kunnen wij je mee helpen?