18 juni 2022

Renovatie Lichtstraten Filtergebouw Berenplaat

Renoveren van grootste drinkwaterzuivering van Nederland

In opdracht van Evides Waterbedrijf gaan Wij van WEST de kapconstructie van het filtergebouw grootschalig renoveren. Het filtergebouw maakt onderdeel uit van productielocatie Berenplaat in Spijkenisse en huisvest de vlokverwijdering en dubbellaagsfilters voor het zuiveringsproces.

WEST heeft deze opdracht gegund gekregen door een maximale score te behalen voor de aanpak op beheersing van risico’s; inrichting bouwplaats, hulpconstructies (o.a steigers), uitvoeringsplanning, hijsplan en kwaliteitsborging.

Verduurzaming en renovatie werk

Bij een eerder onderzoek zijn diverse gebreken geconstateerd aan de kapconstructie en de technische staat van de kunststofelementen (composiet) tussen de kapconstructie en productieruimte. Door het bereiken van de technische levensduur van de kunststofelementen en de degradatie aan de kapconstructie is de keuze gemaakt om deze elementen grootschalig te renoveren.

  • Het verlengen van de levensduur van de kapconstructie.
  • Het vervangen van draadglas beglazing naar isolatieglas (±5.000m2)
  • Aanbrengen van nieuwe isolatie ter plaatse van de kapconstructie.
  • Reparaties van de betonnen liggers.
  • Herstellen en ARBO technische aanpassingen aan de bordessen.
  • Herstellen van traptorens naar de kapconstructie
  • Het verbeteren van de energiehuishouding.
  • Vervangen kunststofelementen (composiet) @POLYPRODUCTS

Dit allemaal terwijl het maken van drinkwater ongehinderd door gaat. Het project is klaar in december 2022.

De laatste ontwikke­lingen

Waar kunnen wij je mee helpen?