23 augustus 2023

Vormen van voorbehandeling: reinigen

Straal en Schilderbedrijf West Vormen van voorbehandeling: reinigen

Voor een goede hechting tussen verfsysteem en ondergrond is voorbehandeling zeer belangrijk. Met verschillende vormen van voorbehandelen worden roest en andere oppervlakteverontreinigingen verwijderd. Vervolgens kan de nieuwe conservering effectief worden aangebracht. Dit keer: reinigen.

De constructies of componenten die voor straal- en conserveringswerkzaamheden in aanmerking komen, moeten vooraf grondig worden gereinigd. Dit reinigingsproces is vooral van belang voor bestaande constructies. Deze kunnen in de loop der tijd vervuild raken. Het doel van het reinigen van de constructie is vet, vuil en olie verwijderen. Er zijn diverse methoden voor dit reinigingsproces.

HD-waterreiniging

De meest toegepaste methode binnen ons werkgebied is hogedruk water reinigen. Met koud of warm water, tot maximaal 250 bar, wordt de oppervlakte schoongespoeld van loszittende verf en olie. Vaak met een toevoeging van een biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel. 

Stoomreiniging

Stoomreiniging is de meest milieuvriendelijke manier vervuilde oppervlakken schoon te maken. Deze methode draait om het verhitten van water tot het kookpunt in een afgesloten ketel. Onder druk verlaat de resulterende stoom het spuitpistool met een temperatuur net onder de honderd graden Celsius. De combinatie van druk en verhit water zorgt voor doeltreffende reiniging en een ontsmettende werking. Stoom is in staat om 99,9 procent van bacteriën en virussen te doden.

Dieper gelegen hoeken

Op plekken waar conventionele reiniging tekortschiet, of waar overmatig gebruik van water ongewenst is, biedt stoomreiniging een oplossing. Het kan zelfs worden ingezet voor het reinigen van transportbanden, zonder de productie te onderbreken. Het voordeel van stoomreiniging is dat het ook de dieper gelegen hoeken en poriën kan bereiken. Onze professionele stoomreinigers zijn in staat diverse soorten verontreinigingen te verwijderen. Waaronder voedselresten, melkpoeder, oliën, vetten, lijmen, hars, inkt en koolstof.

Laserreiniging

Laserlicht is geconcentreerd licht. Veel lichtbronnen, zoals bijvoorbeeld Ledverlichting, verspreiden licht in verschillende richtingen en over een breed scala aan golflengtes. Een laser doet juist het tegenovergestelde: het licht wordt samengebracht tot een strakke bundel en blijft uitermate stabiel. Door snel en krachtig licht uit te zenden in korte pulsen naar het oppervlak, wordt dit licht door de verontreiniging geabsorbeerd en vrijwel onmiddellijk weer teruggekaatst door de onderliggende laag.


Onbeschadigde ondergrond

Tussen deze twee lagen ontstaat een laag gas die opwaartse druk creëert en de vervuiling laat verdampen of uitdrogen. Als dat laatste het geval is, blijft een losse rest achter die gemakkelijk kan worden opgezogen met een stofzuiger. Het is van essentieel belang om te begrijpen dat bij laserreiniging de onderliggende laag of ondergrond - in tegenstelling tot bij traditionele reinigingsmethoden - op geen enkele wijze beschadigd wordt bij correct gebruik.

Droogijs stralen

Droogijs stralen blijkt vaak effectiever, milieuvriendelijker en efficiënter te zijn dan andere methoden van oppervlaktereiniging. Dit komt doordat droogijs reiniging geen gebruik maakt van chemicaliën. Het is bijzonder geschikt voor situaties waar het gebruik van waterstralen of zandstralen niet is toegestaan of praktisch onhaalbaar is. Met droogijs reiniging kunnen krachtige reinigingsresultaten worden behaald, terwijl tegelijkertijd - gevoelige - oppervlakken maximaal worden beschermd.

Milieuvriendelijk

Bij droogijs stralen komen geen schadelijke of milieuverontreinigende chemicaliën of oplosmiddelen kijken. Hierdoor zijn er geen risico’s van giftige dampen, en wordt de gezondheid van werknemers niet in gevaar gebracht door het gebruik van schadelijke stoffen. Het losgekomen vuil valt simpelweg op de grond en kan gemakkelijk worden opgeveegd. Alleen het vuil dat ontstaat als een resultaat van het reinigingsproces hoeft te worden afgevoerd

Inductiereiniging of ontlakken

In 2008 brachten Wij van WEST samen met een toenmalige partner een innovatieve methode naar Nederland, gebaseerd op het inductief verwijderen van oude verflagen. Wij pasten deze techniek succesvol toe op de uitgestrekte Muiderbrug, die een oppervlakte besloeg van meer dan 50.000 vierkante meter. Hierdoor werden aanzienlijke kosten op brandstof en straalmiddelen bespaard. Diverse tijdschriften en publicaties over dit project prezen het als een grote overwinning voor het milieu.

Na de voltooiing van het Muiderbrug-project werden de veelbelovende aspecten van deze milieuvriendelijke techniek steeds duidelijker. Dikke coatings kunnen ook hier mee ontlakt worden.

Werking

Met het activeren van het systeem, laat de voeding een wisselspanning door een spoel lopen. Dit leidt tot de opwekking van een magnetisch veld in de kop, dat een precieze hoeveelheid warmte genereert. Deze warmte is nauwkeurig afgemeten en zorgt voor de optimale loslaat-temperatuur van de verflaag, zonder dat er direct contact is met het oppervlak. Daardoor treedt geen slijtage op aan de kop. 

Ontvervingsprocessen

Door de instellingen van het systeem constant te houden, wordt een uniforme inductieve verwarming gecreëerd. Dit resulteert in stabiele en herhaalbare ontvervingsprocessen. De temperatuur wordt specifiek binnen het metaaloppervlak onder de verflaag gegenereerd, wat direct leidt tot het loskomen van de verf van het onderliggende materiaal. Het beheersen van de energieafgifte is uiterst nauwkeurig. De opgewekte warmte is beperkt tot het oppervlak van het staal en de kop van het systeem. Dit resulteert in het verwijderen van de verf zonder enige invloed op de omringende omgeving. 

Wil je meer weten over het reinigingsproces? Neem dan contact met ons op.

De laatste ontwikke­lingen

Waar kunnen wij je mee helpen?